SPOLUPRÁCA

Iniciujeme vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja, s cieľom zvýšenia zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov. Sprostredkovávame medzinárodný dialóg s kultúrnymi manažérmi, konzultantmi, tvorcami kultúrnych politík či umelcami z európskych miest. AKTIVITY pripomienkovanie verejných politík v oblasti kultúry, účasť v pracovných skupinách verejných inštitúcií. vzdelávacie workshopy pre tvorcov kultúrnych politík mesta/kraja/mestských častí … Continue reading SPOLUPRÁCA