KU.BA SEMINÁRE

Pravidelne sa stretávame za účelom artikulácie a strategického presadzovania spoločných záujmov občianskeho kultúrneho sektora. Podieľame sa na rozvoji personálnych kapacít nezávislých kultúrnych aktérov podľa identifikovaných potrieb. AKTIVITY medziodborové semináre - stretnutia subjektov za účelom formulácie spoločných tém a záujmov, výmeny skúseností, lokálnej a regionálnej spolupráce. vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj kapacít a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti … Continue reading KU.BA SEMINÁRE