KU.BA Talks / Folks #5 Sociálna dimenzia kultúry

21.12.2016 o 19.00, v Galérii Photoport Kultúra v sebe vždy obsahuje sociálnu dimenziu – deje sa v prepájaní a zbližovaní s druhými, v utváraní a pretváraní vzťahov. Umožňuje nadobúdať skúsenosť stať sa súčasťou komunity. V piatom vydaní KU.BA Talks sme sa v predvianočnom zhone zamysleli práve nad sociálnou dimenziou kultúry. Naše pozvanie prijali členovia platformy KU.BA … Continue reading KU.BA Talks / Folks #5 Sociálna dimenzia kultúry

Platforma KU.BA – Kultúrna Bratislava pokračuje vo svojej činnosti

Tlačová správa, v Bratislave, 5.9.2016  Od septembra 2016 pokračuje platforma KU.BA vo svojej činnosti aj vďaka finančnej podpore od Fondu na podporu umenia. Štafetu organizačného zabezpečenia činnosti platformy preberá od združenia A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru združenie Verejný podstavec. KU.BA - Kultúrna Bratislava je otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí … Continue reading Platforma KU.BA – Kultúrna Bratislava pokračuje vo svojej činnosti