Stanovisko kultúrnej obce k politickým zásahom do dotačnej schémy na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

V Bratislave, 20.3.2018 Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 16.3.2018 schválilo bez zmien návrh poslaneckej dotačnej komisie na pridelenie dotácií na podporu kultúry ako súčasti Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Od návrhu predloženého na hlasovanie zastupiteľstvu sa ešte 15.3.2018 dištancovala celá Rada BSK pre kultúru a umenie (poradný orgán predsedu BSK, ktorý hodnotí predložené projekty a … Continue reading Stanovisko kultúrnej obce k politickým zásahom do dotačnej schémy na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Platforma Kultúrna Bratislava navrhuje zastaviť prípravu mestskej Koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Tlačová správa, 24.8.2017 Po takmer trojročnom úsilí platformy Kultúrna Bratislava (ďalej len KU.BA), sa jej členky a členovia rozhodli zosumarizovať svoju doterajšiu skúsenosť s prípravou mestskej Koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorej vznik na magistráte iniciovali a presadzovali. V priloženom stanovisku sa pokúšajú sprostredkovať všetky podstané míľniky, ktoré vyústili až do tvorby koncepcie samotnej a rovnako v ňom … Continue reading Platforma Kultúrna Bratislava navrhuje zastaviť prípravu mestskej Koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu