KU.BA Talks / Folks # 8 O súčasnom tanci

28.3.2017, 17.30,  A4- priestor pre súčasnú kultúru Súčasný tanec je v európskom a celosvetovom kontexte etablovanou a rešpektovanou umeleckou formou zameranou na progresívnu umeleckú expresiu z hľadiska pohybovej, zvukovej a vizuálnej zložky. Medzi jeho zaujímavé prednosti patrí komunikácia bez jazykovej bariéry a schopnosť reprezentovať krajinu v medzinárodnom priestore. Na Slovensku sa táto umelecká forma etabluje … Continue reading KU.BA Talks / Folks # 8 O súčasnom tanci

Advertisements