Stanovisko k pozastaveniu poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

4.5.2020 Vážený pán predseda BSK, vážené zastupiteľstvo BSK, s veľkým znepokojením sme si prečítali informáciu z Oddelenia kultúry Úradu BSK o odložení zasadnutia zastupiteľstva BSK a s tým súvisiacu informáciu o pravdepodobnom pozastavení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2020. Ako členky a členovia neformálnej platformy Kultúrna Bratislava, ktorá združuje desiatky rôznych … Continue reading Stanovisko k pozastaveniu poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Stanovisko kultúrnej obce k politickým zásahom do dotačnej schémy na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

V Bratislave, 20.3.2018 Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 16.3.2018 schválilo bez zmien návrh poslaneckej dotačnej komisie na pridelenie dotácií na podporu kultúry ako súčasti Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Od návrhu predloženého na hlasovanie zastupiteľstvu sa ešte 15.3.2018 dištancovala celá Rada BSK pre kultúru a umenie (poradný orgán predsedu BSK, ktorý hodnotí predložené projekty a … Continue reading Stanovisko kultúrnej obce k politickým zásahom do dotačnej schémy na podporu kultúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)