KU.BA Talks / Folks # 8 O súčasnom tanci

28.3.2017, 17.30,  A4- priestor pre súčasnú kultúru Súčasný tanec je v európskom a celosvetovom kontexte etablovanou a rešpektovanou umeleckou formou zameranou na progresívnu umeleckú expresiu z hľadiska pohybovej, zvukovej a vizuálnej zložky. Medzi jeho zaujímavé prednosti patrí komunikácia bez jazykovej bariéry a schopnosť reprezentovať krajinu v medzinárodnom priestore. Na Slovensku sa táto umelecká forma etabluje … Continue reading KU.BA Talks / Folks # 8 O súčasnom tanci

KU.BA Talks / Folks # 7 BA!! Miesta živej kultúry (1989-2016)

23.2.2017, 19.00,  A4- priestor pre súčasnú kultúru Prezentácia novej knihy a diskusia o kutúrnej pamäti Bratislavy. 23. februára vychádza kniha o kultových miestach kultúrneho života – hudobných kluboch, galériách a alternatívnych priestoroch v Bratislave, ktoré spontánne vznikli po revolúcii a do dnes zanikli alebo sa presťahovali. U.Club, Duna, staré Artforum, Stoka a ďalšie kultové miesta … Continue reading KU.BA Talks / Folks # 7 BA!! Miesta živej kultúry (1989-2016)