Bratislavská župa pochováva kultúru v Bratislavskom kraji

Tlačová správa, 26. máj 2020 Pozastavením dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja — BRDS bude tratiť kultúra aj obyvatelia. V časoch, kedy je kultúrny sektor jednou z najohrozenejších oblastí, bratislavská župa kultúre nepomohla. Aj napriek tomu, že rozpočet na nezriaďovanú kultúru v BSK je od nástupu župana Juraja Drobu čoraz poddimenzovanejší, grantový program, ktorého stopnutie teraz hrozí, … Continue reading Bratislavská župa pochováva kultúru v Bratislavskom kraji

Stanovisko k pozastaveniu poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

4.5.2020 Vážený pán predseda BSK, vážené zastupiteľstvo BSK, s veľkým znepokojením sme si prečítali informáciu z Oddelenia kultúry Úradu BSK o odložení zasadnutia zastupiteľstva BSK a s tým súvisiacu informáciu o pravdepodobnom pozastavení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2020. Ako členky a členovia neformálnej platformy Kultúrna Bratislava, ktorá združuje desiatky rôznych … Continue reading Stanovisko k pozastaveniu poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry