Platforma Kultúrna Bratislava  je partnerom projektu s názvom „Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry“, ktorý realizuje A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru.

Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

Platforma Kultúrna Bratislava rozbehla svoju činnosť vďaka projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Projekt bol realizovaný od decembra 2014 do marca 2016.

logo-eea-grants

Projekt bol v roku 2015 podporený dotáciou Ministerstva kultúry SR z programu Pro Slovakia.

Projekt z verejných zdrojov podporil v roku 2016 Fond na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Projekt získal v roku 2017 podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry: