Platforma Kultúrna Bratislava rozbehla svoju činnosť vďaka projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Projekt bol realizovaný od decembra 2014 do marca 2016.

logo-eea-grants

Projekt bol v roku 2015 podporený dotáciou Ministerstva kultúry SR z programu Pro Slovakia.

Projekt z verejných zdrojov podporil v roku 2016 Fond na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Projekt získal v roku 2017 podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry: