Platforma Kultúrna Bratislava rozbehla svoju činnosť vďaka projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” podporeného sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” bolo sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja. Projekt bol realizovaný od decembra 2014 do marca 2016.

logo-eea-grants

Projekt bol v roku 2015 podporený dotáciou Ministerstva kultúry SR z programu Pro Slovakia.

Projekt z verejných zdrojov podporil v roku 2016 Fond na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia

Projekt získal v roku 2017 podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry:

Advertisements