Tlačová správa, 26. máj 2020

Pozastavením dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja — BRDS bude tratiť kultúra aj obyvatelia. V časoch, kedy je kultúrny sektor jednou z najohrozenejších oblastí, bratislavská župa kultúre nepomohla. Aj napriek tomu, že rozpočet na nezriaďovanú kultúru v BSK je od nástupu župana Juraja Drobu čoraz poddimenzovanejší, grantový program, ktorého stopnutie teraz hrozí, udržuje nad vodou mnohé subjekty a jednotlivcov. Keď skončí, môže to mať pre nich fatálne následky. Ochudobnená bude aj kultúrna verejnosť v Bratislavskom kraji, ktorej župa svojím rozhodnutím znemožňuje uspokojenie jednej zo základných potrieb. 

Župa sa rozhodla reagovať na koronakrízu bezprecedentným škrtaním a bez dialógu so zainteresovanými aktérmi. Toto gesto považuje neformálna platforma Kultúra Bratislava (KU.BA) za nesolidárne, surové a idúce presne opačným smerom, než v súčasnosti môžeme vidieť v príbuzných európskych demokraciách. Predtým, ako o návrhu župana informoval Úrad BSK, KU.BA vytvorila “Stanovisko k pozastaveniu poskytovania dotácií prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry”, ktoré podpísali desiatky jednotlivcov a významných kultúrnych organizácií. Na toto stanovisko teraz KU.BA nadväzuje výzvou proti pochovaniu kultúry v Bratislavskom kraji, ktorá je adresovaná zastupiteľstvu BSK a širšej verejnosti. 

Hoci je frustrujúce, že tzv. nezriaďovaná kultúra musí o svoje uznanie neustále bojovať, je pre ňu nepredstaviteľné, že by v takejto situácii mlčala. Hlasovať o návrhu vedenia župy budú poslanci/kyne BSK v piatok 29. mája. Dovtedy majú možnosť rozhodnúť sa, či pôjdu jednoduchšou cestou prvoplánových škrtov, alebo budú hľadať riešenia, ktoré im umožnia Bratislavskú regionálnu dotačnú schému zachrániť a zachovať tak kultúrnu diverzitu v bratislavskom metropolitnom území. Župa má možnosti, ktoré verejnosti nekomunikuje, na to, aby tak spravila. 

Zákonnou povinnosťou samosprávneho kraja je aj “zabezpečovanie všestranného kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja”, ktoré BSK realizoval práve prostredníctvom BRDS. Ako chce BSK zabezpečiť všestranný rozvoj kultúry, keď všetky subjekty mimo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti odstrihne od financovania, ktoré navyše nebolo ani dosiaľ zďaleka postačujúce?

Porovnajme si to

Bratislavská župa zriaďuje a tým pádom plne financuje sedem subjektov. Tieto subjekty v dôsledku koronakrízy nepochybne tiež strádajú, napr. prostredníctvom výpadku vstupného, o celkový rozpočet 4,7 milióna eur však prídu len čiastočne a ich existencia nie je ohrozená. 

BSK prostredníctvom BRDS na podporu kultúry podporil v ostatných piatich rokoch priemerne 224 projektov ročne, celkovou priemernou sumou 720 tisíc eur ročne. Príjemcami tejto podpory boli napríklad nezávislé galérie, multižánrové kultúrne centrá, nezávislé kiná či divadlá, hudobné kluby a pod. Podporené bolo aj množstvo podujatí a festivalov či vznik nových diel vo všetkých umeleckých žánroch, vrátane neprofesionálnej kultúry. Všetci títo kultúrni aktéri a podujatia, ktoré realizujú, zostanú v roku 2020 bez akejkoľvek podpory od samosprávneho kraja. Za zmienku tiež stojí skutočnosť, že celkový počet podporených tvorí len približne polovicu z tých, ktorí sa o ňu uchádzali a to isté platí aj pre pridelenú výšku žiadanej sumy. 

Našou ambíciou nie je prehlbovať deliacu líniu medzi zriaďovanou a nezriaďovanou kultúrou, vnímame ju ako jednu. Poukazujeme však na celkovú asymetriu vo financovaní pri zabezpečovaní “všestranného kultúrneho rozvoja kraja”.

Za všetkým, i za kultúrou, sú ľudia a na tých predovšetkým by sme nemali zabúdať

Na jednej strane sú to tí, ktorí pracujú pre kultúrne subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy. Veľkú časť tohto sektora tvoria rôzne typy SZČO (slobodné povolania a živnostníci), ktoré sa podieľajú na všetkých činnostiach – tak tvorivých, ako aj organizačných, technických a obslužných. Vzhľadom na špecifické fungovanie tohto sektora iba malá časť z týchto ľudí dosiahla na štátnu pomoc určenú SZČO, navyše aj tá je svojou výškou skôr zanedbateľná. Mnohé kultúrne aktérky a aktéri však častokrát z vládnych opatrení vypadli úplne, práve vďaka charakteru svojej práce, nepravidelnosti tržieb, či súbehu práce ako SZČO s čiastočným zamestnaneckým pomerom, ktorý je v kultúrnom sektore bežným javom. Títo ľudia, zdá sa, nestoja za podporu ani krajskej samospráve.

A napokon sú tu obyvateľky a obyvatelia bratislavského kraja, rovnako ako jeho návštevníčky a návštevníci. Všetci títo budú rozhodnutím neudeliť dotácie v tomto roku postihnutí tiež, pretože nebudú mať prístup ku kultúre ani zďaleka v takom rozsahu, na aký sú právom zvyknutí. Tu rovnako platí veta, ktorá je mottom stále platnej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2015 – 2020: Bez kultúry nie sme.

Tím KU.BA ⏐ PR kontakt ⏐ kulturnabratislava@gmail.com ⏐ 0903 875 877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s