4.5.2020

Vážený pán predseda BSK, vážené zastupiteľstvo BSK,

s veľkým znepokojením sme si prečítali informáciu z Oddelenia kultúry Úradu BSK o odložení zasadnutia zastupiteľstva BSK a s tým súvisiacu informáciu o pravdepodobnom pozastavení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2020.

Ako členky a členovia neformálnej platformy Kultúrna Bratislava, ktorá združuje desiatky rôznych subjektov pôsobiacich v oblasti štátom, krajom či mestom nezriaďovanej kultúry musíme upozorniť na to, že prípadné rozhodnutie neprideliť plánované dotácie z BRDS v programe Kultúra by výrazným spôsobom ešte prehĺbilo súčasnú veľmi zložitú situáciu, v ktorej sa táto významná časť bratislavskej kultúrnej scény ocitla.

Kultúra ako celok patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami reagujúcimi na situáciu so šírením koronavírusu zasiahnuté ako prvé. Dňa 9.3.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz konania hromadných podujatí, v dôsledku čoho museli svoju činnosť zastaviť prakticky všetky subjekty pôsobiace v oblasti živej kultúry bez ohľadu na svoju zriaďovateľskú pôsobnosť. Avšak kým v prípade zriaďovaných kultúrnych inštitúcií možno hovoriť o vážnych dôsledkoch takéhoto opatrenia najmä v podobe výpadku príjmov zo vstupného, v prípade organizácií nachádzajúcich sa mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy je takýto výpadok ďalším z viacerých vážnych ohrození, dôsledky ktorých môžu byť pre mnohých aktérov pôsobiacich na kultúrnej scéne likvidačné.

Kultúrne subjekty mimo zriaďovateľskej sféry verejnej správy totiž obvykle nedisponujú luxusom v podobe vlastných priestorov – ak nejaké využívajú, obvykle za ne musia platiť pravidelný nájom, nezriedka v komerčnej výške. Napriek tomu sú mnohé tieto priestory (kultúrne centrá, kluby, divadlá, kiná, galérie) už roky neodmysliteľnou súčasťou fyzickej kultúrnej infraštruktúry bratislavského kraja, ktorá slúži všetkým jej obyvateľom a návštevníkom. Kultúrne subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy často nemajú ani zamestnancov, pretože si ich nemôžu dovoliť. Veľkú časť tohto sektora tvoria rôzne typy SZČO (slobodné povolania a živnostníci), ktoré sa podieľajú na všetkých činnostiach – tak tvorivých, ako aj technických a obslužných. Vzhľadom na špecifické fungovanie tohto sektora iba malá časť z týchto ľudí dosiahla na štátnu pomoc určenú SZČO, navyše aj tá je svojou výškou skôr zanedbateľná. Mnohé kultúrne aktérky a aktéri však častokrát z vládnych opatrení vypadávajú úplne, práve vďaka charakteru svojej práce, nepravidelnosti tržieb, či súbehu práce ako SZČO s čiastočným zamestnaneckým pomerom, ktorý je v kultúrnom sektore bežným javom.

Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci BSK, dovoľte nám pripomenúť, že v stále platnej Stratégii rozvoja kultúry BSK na roky 2015-2020 je BRDS charakterizovaná ako hlavný nástroj kultúrnej politiky kraja. Táto formulácia je výsledkom poznania dôležitosti prínosu tzv. nezriaďovanej kultúry pre celkovú kultúrnu ponuku v kraji. Kultúrna činnosť realizovaná nezávislými subjektmi nie je voľnočasová aktivita, ale profesionálna činnosť, ktorú vykonávajú profesionálky a profesionáli vo všetkých aspektoch, ktoré sú pre jej fungovanie potrebné. Popri celkovo siedmich krajom zriaďovaných kultúrnych inštitúciách tu pôsobia desiatky subjektov, ktoré vznikli zdola, na princípe občianskej spoločnosti a zároveň vytvárajú podstatnú časť profesionálnej kultúrnej ponuky v rámci Bratislavy aj kraja.

Drvivá väčšina z týchto subjektov, vrátane tých, ktoré sa uchádzajú o podporu z BRDS, napriek prebiehajúcej koronakríze funguje v novom režime a snaží sa naň adaptovať aj svoje kultúrne aktivity tak, aby o ne verejnosť nezostala ukrátená – napr. ich realizáciou online formou alebo presunutím na neskoršie obdobie roka. Popritom však táto časť scény zvádza každodenný zápas o vlastné prežitie, či už vyjednávaním o odklade splátok nájmu za priestory s ich majiteľmi, alebo udržiavaním si spolupracovníkov napriek vlastnej ťaživej finančnej situácii.

Uvedomujeme si, že aktérky a aktéri pôsobiaci v kultúrnej sfére nie sú jedinými, ktorí trpia v dôsledku súčasnej krízy. Naopak, veľká časť nezávislej kultúrnej scény reálne solidarizuje s ďalšími znevýhodnenými a ohrozenými skupinami prostredníctvom priamej pomoci. Teraz sme to však my, kto sa potrebuje udržať nad hladinou.

Apelujeme preto na vás, aby ste prehodnotili zámer neposkytnúť dotácie z BRDS pre oblasť kultúry v roku 2020. Takéto rozhodnutie by pre mnohých mohlo znamenať vážne ohrozenie či prerušenie profesionálnej kultúrnej činnosti, a pre niektorých aj jej definitívny koniec. Kultúra nie je nadstavba ani voľnočasová aktivita, nenechajte o ňu prísť ani obyvateľky a obyvateľov nášho kraja.

Za platformu Kultúrna Bratislava: 

 • Bohdan Smieška, Local Act
 • Ľubomír Burgr, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru 
 • Slávo Krekovič, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
 • Judit Angel, kurátorka, riaditeľka, tranzit.sk
 • Blaho Uhlár Divadlo Stoka
 • Petra Fornayová, Asociácia súčasného tanca
 • Uršuľa Kovalyk, spisovateľka
 • Patrik Krebs, Divadlo bez domova
 • Peter Šulej, oz VLNA
 • Juraj Rattaj, výtvarnik v slobodnom povolani, doktorand na VŠVU, predseda oz Hotdock, ktoré spravuje HotDock project space
 • Martin Zaiček, oz Archimera
 • Tomáš Kubiš, sociálny pracovník, projektový manažér a člen Divadla bez domova
 • Lýdia Pribišová, Flash Art CS / o.z. PILOT
 • Eva Križková – Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
 • Martin Brix, Čerstvé Ovocie, n.o. a Nadácia Milana Šimečku
 • Sandra Polovková, Post Bellum
 • Martina Ivičič, zakladateľka a kurátorka festivalu DOM, o.z. Pnutie LUXUS
 • Marianna Brinzová- nezávislá kurátorka a spolukurátorka festivalu DOM
 • Jakub Branický, Miroslava Košická, Robo Horňák, TICHO a spol. – Komorné kultúrne centrum
 • Martin Piaček, Verejný podstavec a VŠVU Bratislava
 • Martin Jančok, PLURAL Architekti, člen hodnotiacej komisie BRDS v roku 2017
 • Svetlana Waradzinová, dramaturgička a kultúrna manažérka, pedagogička VŠMU
 • Anna Grusková, oz Reminiscencie
 • Daniel Vadas, T3 – kultúrny prostriedok
 • Tomás Hučko, šéfredaktor kritického mesačníka Kapitál
 • František Malík, Bratislavský knižný festival BRAK
 • Andrej Jaroš, kurátor, Flatgallery
 • Ľudovít Nápoký, A4 – priestor súčasnej kultúry
 • Ľubica Hustá, Bratislava Design Week
 • Laco Oravec, aktivista
 • Matej Sotník, Film Expanded, Kapitál
 • Martin Kuštek, Rada mládeže Bratislavského kraja
 • Natália Okolicsányiová, výtvarníčka
 • Martina Kotlariková, OZ emARTA
 • Lucia Gertli, Film Europe a filmová prehliadka Be2Can
 • Šimon Ferstl – Divadlo Petra Mankoveckého
 • Zuzana Mrvová, pedagogička VŠ
 • Jozef Vlk, Debris Company
 • Marek Hudec, Literárny klub, Kapitál
 • Ján Šipöcz, oz Photoport
 • Barbara Zavarská, oz punkt

Podporovateľky a podporovatelia výzvy:

 • Darina Kárová, Otvorené fórum Zachráňme kultúru + Medzinárodný festival Divadelná Nitra
 • Silvia Hroncová, Otvorené fórum Zachráňme kultúru + Film Europe mediálna spoločnosť
 • Stanislav Krajčí, Nina Vidovencová, Iniciatíva Stojíme pri kultúre 
 • Boris Ondreička, vizuálny umelec, kurátor, hudobník
 • Ľubo Bukový, Nezávislé zoskupenie 123H
 • Branislav Čavoj, správca Nadácie Cvernovka
 • Peter Liška, grafický dizajnér
 • Miroslava Kovářová, Asociácia Bratislava v pohybe
 • Katarína Aulitisová, Divadlo PIKI, Pezinok
 • Ľubomír Piktor, Divadlo PIKI, Pezinok
 • Lucia Holinová, Reserva o.z., šéfredaktorka časopisu TANEC
 • Gejza Dezorz – Dezorzovo lútkové divadlo, režisér a pedagóg VŠMU
 • Mária Rojko, Miloš Kopták a Ida Želinská, TOTO! je galéria
 • Katarina Figula, výkonná riaditeľka, Asociácia Bratislava v pohybe 
 • Katarína Brestovanská, Nový Priestor o.z.
 • Adam Berka, poslanec – Hl. m. Bratislava, člen komisie kultúry
 • Diana Klepoch Majdáková, kurátorka a kultúrna manažérka, Nová Cvernovka
  Tomáš Klepoch, výtvarník a VŠ pedagóg
 • Marta Polaková, Platforma pre súčasný tanec
 • Lucia Dubačová, OZ Imaginárium, Sensorium Festival, riaditeľka-zakladateľka
 • Daniel Salontay, hudobník, Longital
 • Andrej Kalinka, umelecké zoskupenie Med a prach
 • Patrik Lančarič, režisér
 • Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu
 • Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu SCD
 • Waldemar Švábenský, grafický dizajnér a fotograf, organizátor festivalu Svet podľa Gabriela
 • Beáta Seberíniová,  Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, VŠMU 

 

ZASLANÉ STANOVISKO _ 4.5.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s