V Bratislave, 20.3.2018

Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 16.3.2018 schválilo bez zmien návrh poslaneckej dotačnej komisie na pridelenie dotácií na podporu kultúry ako súčasti Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Od návrhu predloženého na hlasovanie zastupiteľstvu sa ešte 15.3.2018 dištancovala celá Rada BSK pre kultúru a umenie (poradný orgán predsedu BSK, ktorý hodnotí predložené projekty a na základe schválených kritérií) a to svojou kolektívnou rezignáciou na členstvo v nej.  

(Tlačová správa Rady)

  

Podpísané zástupkyne a zástupcovia kultúrnej obce týmto vyjadrujeme podporu kolektívnemu rozhodnutiu Rady BSK pre kultúru a umenie. Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS), ktorá vznikla v roku 2015 sa postupne etablovala ako progresívny nástroj podpory kultúry a umenia v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Išlo o najvýznamnejšiu štrukturálnu zmenu v oblasti financovania umenia a kultúry od roku 1989 na úrovni samospráv a BRDS sa stala príkladom dobrej praxe aj pre ostatné kraje na Slovensku.

Platforma KU.BA spolu s mnohými ďalšími aktérkami a aktérmi z kultúrnej scény od začiatku vznik novej dotačnej schémy plne podporovala a prostredníctvom poskytnutých konzultácií prispela k jej aktuálnej podobe. Vytvorenie rady ako nezávislého odborného hodnotiaceho orgánu, ktorej bola delegovaná dôvera na princípe tzv. predĺženej ruky sme od začiatku privítali. Uplatňovaním princípu dôvery delegovanej na nezávislé odborníčky a odborníkov požívajúcich vďaka svojej reputácii širokú dôveru zainteresovanej verejnosti sa začala postupne vytvárať nová demokratickejšia kultúra, ktorej dôsledkom je i zmena trendu vo vnímaní významu a prínosu umenia a kultúry pre širokú verejnosť. Existencia takto nastavenej dotačnej schémy nepochybne prispela i k zvýšeniu dôveryhodnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.     

Sme presvedčení, že rozvoj kultúry demokracie v širšom zmysle si vyžaduje spoločné vytváranie a následné dodržiavanie písaných i nepísaných pravidiel a princípov posilňujúcich spoločenskú dôveru. Preto, hoci je rola členiek a členov Rady, ktorí sú na rozdiel od poslankýň a poslancov viazaní aj kódexom prevencie konfliktu záujmov, iba poradná, doterajšia prax ctila nepísaný princíp dôvery a ich odporúčania boli dosiaľ zastupiteľstvom rešpektované. Zásahy a zmeny v Radou navrhnutých projektoch na podporu, ktoré vykonala dotačná komisia zložená z poslankýň a poslancov BSK bez relevantného zdôvodnenia tento krehký princíp dôvery rozbíjajú a vracajú nás späť do obdobia pred rokom 2015.

Ak na niečo trojročné fungovanie BRDS na podporu kultúry poukázalo, tak predovšetkým na skutočnosť neakceptovateľnej podfinancovanosti kultúrneho sektora. V dôsledku nedostačujúcej finančnej alokácie v schéme (hoci jej výška nemá v porovnaní s inými krajmi obdobu), je možné napriek nespornej kvalite predložených projektov uspokojiť sotva tretinu záujemcov a aj to len čiastočnými sumami.

Ako predstavitelia kultúrnej scény a jej podporovatelia preto dôsledne žiadame o pokračovanie rešpektovania princípu dôvery v odbornosť, transparentnosť a nezávislosť, rovnako žiadame o zdvojnásobenie prostriedkov do dotačnej schémy na podporu kultúry a umenia.

 

Podpísaní:

Ľubomír Burgr, Petra Fornayová, Dana Kleinert, Slávo Krekovič, František Malík, Zuzana Mrvová, Martin Piaček, Bohdan Smieška, Blaho Uhlár, Sandra Polovková, Christian Potiron, Ľubica Hustá, Miroslav Hargaš, Maroš Brojo, Beáta Seberíniová, Judit Angel, Eliška Mazalanová, Petra Balíková, Martin Zaiček, Michaela Kučová, Michaela Bednárová, Lenka Sršňová, Lýdia Pribišová, Marta Šimečková, Andrea Puková, kolektív Ticho a spol., Diana Klepoch Majdáková, Martina Kotláriková, Uršula Kovalyk, Patrik Krebs, Boris Meluš, Viliam Csino, Branislav Čavoj, Šymon Kliman, Tomáš Kubiš, Svetlana Waradzinová, Zuna Vesan, Filip Vančo, Dorota Kenderová, Martin Jančok, Veronika Čillagová, Ľudovít Nápoký, Andrej Kuruc, Zuzana Sabová, Milan Kozánek a ďalší…

 

PRÍLOHA

BRDS na podporu kultúry 2018 – analýza zmien na základe zverejnených výsledkov a komentára (zdôvodnenia)

Zdroj: https://brds.sk

Zmeny, ktoré urobila dotačná komisia (poslanecká) vo svojom návrhu oproti odporúčaniu odbornej nezávislej hodnotiacej komisie a ktoré Zastupiteľstvo BSK schválilo na svojom zasadnutí dňa 16.3.2018:

Zníženie dotácie:

 1.   A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru – A4 – priestor súčasnej kultúry: PÄTNÁSTY ROK
 2.   ars_litera – Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky!
 3.   Asociácia Bratislava v pohybe – Bratislava v pohybe – medzinárodný festival súčasného tanca
 4.   Asociácia súčasného tanca – NU DANCE FEST 2018, 13.ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca
 5.   Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru – NEXT 2018: Medzinárodný festival súčasnej hudby – 19. ročník
 6.   c/LAP – Dobrý rod (pracovný názov, scénické dielo zoskupenia Med a prach)
 7.   DFS Lastovička – Krojové vybavenie pre DFS Lastovička
 8.   Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie – Mora z Nočnej ulice – princípy strachu (pracovný názov)
 9.   Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie – 1993 – pracovný názov
 10.   GUTGUT, s.r.o. – DAAD- Dni architektury a dizajnu 2018 Bratislava
 11.   HITCHHIKER Cinema, s.r.o. – Biele vrany a hrdinovia medzi nami
 12.   Katarína Hudáková – ArtAttack – séria streetart výstav
 13.   Komorný orchester ZOE – Beatitudes
 14.   Mestské centrum kultúry Malacky – Zejdeme sa na hambálku – 11. ročník
 15.   Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava – Cena Oskára Čepana 2018 a Čepan Talks v Nove Cvernovke
 16.   Nadácia Cvernovka – Festival NASUTI
 17.   Nadácia Cvernovka – 1.MÁJ – Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke
 18.   Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah – Dokumentácia židovských cintorínov v okrese Senec a Pezinok
 19.   Občianske združenie VIENOK – Galaprogram  „ Vienok spieva hrá a tancuje”
 20.   Obec Plavecký Mikuláš – Modernizácia infraštruktúry priestoru kultúrneho domu
 21.   P.A.T. – Reprízy P.A.T. /Sláva Daubnerová/ na rok 2018
 22.   Peter Kerekes s.r.o. – Okupacia 1968
 23.   Post Bellum SK – Putovná medzinárodná výstava v Bratislave “Peklo a raj”
 24.   Pre súčasnú operu – Festival OCHOTNÍCI (4. ročník)
 25.   S.T.O.K.A., – Oumuamua
 26.   TICHO a spol. – TICHO a spol. – nezávislé multidruhové umelecké centrum – a jeho aktivity
 27.   Záhorácky folklór – Hudobný nosič FSk Lanšper

Zvýšenie dotácie:

 1.   Bratislavsky gasparko OZ – Puppets Festival 2018
 2.   Cultus Ružinov a.s. – Slovenskí primáši
 3.   Činuba o.z. – Súboj Kapiel 5ty ročník
 4.   Divadlo FÍ – Reprízy projektov Divadla FÍ
 5.   Divadlo Kaplnka – Divadlo Lab pre návštevníkov so špecifickými potrebami
 6.   Divadlo Malá scéna STU – TRESTAJÚCI ZLOČIN
 7.   Divadlo Malá scéna STU – ŠTÚDIO DIVADLA POHYBU (ŠDP)
 8.   Divadlo Malá scéna STU – REPRÍZY 2018
 9.   Divadlo pod kostolom – Festival Ružinow 2018
 10.   Folklórne združenie Karpaty – Galaprogram folklórneho súboru KARPATY k 20.výročiu založenia
 11.   Hájenka – Cirkus Hájenka už 30 rokov
 12.   Kulturia, s.r.o. – Denný tanečný tábor s Lúčnicou 2018
 13.   LP Studio s.r.o. – Colours of solitude
 14.   Malacké pohľady – Predstavenie Naša pani firštka
 15.   Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice – Kultúrny život 2018 –  Biskupický juniáles
 16.   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – Revitalizácia Karloveského centra kultúry
 17.   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – Akustika Karloveského centra kultúry
 18.   o.z. Dram art štúdio – Biele divadlo – priestor pre umenie
 19.   Občianske združenie DFS Slnečnica – Letné predstavenie DFS Slnečnica
 20.   Občianske združenie Divadlo PIKI – Lehká zem
 21.   Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka – Grinavanka FEST 2018 – festival dychových hudieb s medzinárodnou účasťou
 22.   Občianske združenie ŠTVRTČAN – Festival Mravenec- 10.ročník
 23.   Občianske združenie UMENIE PRE VŠETKÝCH – Hravý kraj
 24.   Obec Jablonové – Rekonštrukcia pódiovej techniky v kultúrnom dome Jablonové
 25.   Obec Plavecké Podhradie – Historické a farmárske trhy pod hradom 2018
 26.   Obec Veľké Leváre – Habánsky hodový jarmok
 27.   Obec Veľké Leváre – DFF Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch
 28.   PaTÁLIA Malý Dunaj, priatelia neprofesionálneho divadla – Tomášovská Thália 2018
 29.   Red Cat Cabaret s.r.o. – Žena SK
 30.   Sidónia Féderová – FÉDER TEÁTER – Funny PARÁDA
 31.   Sidónia Féderová – FÉDER TEÁTER – Zachránte Willyho
 32.   Slovak Doublebass Club – Musica Perennis Iuventutis 2018
 33.   Spevácky zbor CREDO – GALA KONCERT A OSLAVA 50. VÝROČIA ZBORU CREDO
 34.   Spoločenstvo Ladislava Hanusa – Bratislavské Hanusove dni 2018
 35.   Spolok dychová hudba CAJLANÉ – XVIII. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši”
 36.   UM – ElektroT3
 37.   UM – T3x5
 38.   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Výstavné aktivity v Galérii MEDIUM

Zrušenie dotácie (zníženie na 0 EUR):

 1.   Židovská náboženská obec – Komunitný časopis Kehila
 2.   Židovská náboženská obec – Chanuka 2018
 3.   Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR – Vzdelávací a kultúrny KLUB ATID pre deti 2018
 4.   Fool Moon, s.r.o. –  Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla (produkcia)
 5.   Slovenská filmová a televízna akadémia – Týždeň slovenského filmu 2018
 6.   Music Gallery s.r.o. –  One day jazz festival 2018
 7.   AD UNA CORDA – Musica Pasqua III

POZNÁMKA: Štatistiky spolu s hodnotením komisie Úrad BSK zverejní do 30 dní. Potom budeme poznať ešte podrobnejšie aké veľké boli zmeny (konkrétne sumy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s