28.3.2017, 17.30,  A4- priestor pre súčasnú kultúru

Súčasný tanec je v európskom a celosvetovom kontexte etablovanou a rešpektovanou umeleckou formou zameranou na progresívnu umeleckú expresiu z hľadiska pohybovej, zvukovej a vizuálnej zložky. Medzi jeho zaujímavé prednosti patrí komunikácia bez jazykovej bariéry a schopnosť reprezentovať krajinu v medzinárodnom priestore.

Na Slovensku sa táto umelecká forma etabluje od roku 1990 a dnes ju reprezentuje rozmanitá komunita tvorcov, ktorá funguje na báze voľne alebo právne pôsobiacich umeleckých subjektov a ktorá má vysoké renomé aj v zahraničí. Každoročne vznikne rozmanitý tanečný repertoár, scéna súčasného tanca však trpí výrazným odlivom talentov do zahraničia. Paradoxne sa nie doma, ale až na európskej scéne stávajú „slovenský tanec“ a „slovenský tanečník“ rešpektovanými pojmami.

Aj preto vznikla koncom roka 2015 ako synergia dlhoročných úsilí slovenských tvorcov zlepšovať podmienky pre tvorbu a prezentáciu súčasného tanečného umenia Platforma pre súčasný tanec (PlaST). Ide o profesijné združenie umelkýň, umelcov a právnických osôb pôsobiacich na poli súčasného tanca na Slovensku, ktoré vzniklo z potreby riešiť problémy tejto oblasti umenia, jeho podpory a zahrnutia do kultúrnych stratégií. Signatárkami a signatármi tohto vyhlásenia sú renomovaní slovenskí tvorcovia a organizátori najväčších kultúrnych podujatí zameraných na súčasný tanec. (zdroj: PlaST)

Čo sú prekážky rozvoja lokálnej scény súčasného tanca? Akej pozornosti sa teší u diváckej obce? Existuje dostatočná odborná reflexia a výskum v oblasti súčasného tanca na Slovensku? Aké je postavenie súčasného slovenského tanca v medzinárodnom kontexte? Ako sa dosiaľ darí Platforme pre súčasný tanec zlepšovať podmienky pre tvorbu, prezentáciu a rozširovanie povedomia o súčasnom tanci a na aké problémy naráža?

O týchto a ďalších otázkach sa bude Bohdan Smieška zhovárať s Petrou Fornayovou a Majou Hriešik.

Petra Fornayová absolvovala štúdium práva na Univerzite Komenského a tanca na VŠMU. Venuje sa súčasnému tancu a prepájaniu rôznych javiskových žánrov. Pôsobila v Nemecku, Holandsku a Francúzsku. Vytvorila viacero samostatných choreografií. Predstavenia, na ktorých sa podieľala, boli uvedené na festivaloch Festival d´Otoño (Madrid), MediaWave (Györ) či Tanec Praha. Pôsobí aj ako dramaturgička, pedagogička a publicistka. Organizuje Nu Dance Fest. Je predsedníčkou Asociácie súčasného tanca.

Maja Hriešik pôsobí ako režisérka, dramaturgička a publicistka. Venuje sa aj pedagogickej činnosti. Knižne jej vyšli eseje na tému dramaturgie v súčasnom tanci a divadle Telesnosť európskeho divadla. Režírovala na kamenných javiskách a spolupracovala s viacerými nezávislými umeleckými produkciami (Debris Company, Azyl production, Divadelná Nitra).

Dramaturgia: Bohdan Smieška

Večer organizujú KU.BA – Kultúrna Bratislava a Verejný podstavec. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

——————————————————————-

KU.BA / Kultúrna Bratislava je otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry na území Bratislavy a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta.

www.kulturnabratislava.sk

vizuál: Peter Liška

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s