21.12.2016 o 19.00, v Galérii Photoport

Kultúra v sebe vždy obsahuje sociálnu dimenziu – deje sa v prepájaní a zbližovaní s druhými, v utváraní a pretváraní vzťahov. Umožňuje nadobúdať skúsenosť stať sa súčasťou komunity.

V piatom vydaní KU.BA Talks sme sa v predvianočnom zhone zamysleli práve nad sociálnou dimenziou kultúry. Naše pozvanie prijali členovia platformy KU.BA – zástupcovia kultúrnych subjektov, ktoré vo svojej tvorbe a pri svojej práci myslia aj na dôležitú súčasť kultúry – jej socializačný a integračný význam.

Čo robia, prečo to robia, pre koho to robia a ako pri tom premýšľajú nám v diskusii s Bohdanom Smieškom priblížia verbálne aj vizuálne (v rámci nového prezentačného formátu KU.BA Folks):
• Tomáš Kubiš, Divadlo bez domova – činnosť divadla s ľuďmi bez domova a festival Error,
• Katarína Akáčová, Cirkuskus – projekt „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi,
• Laco Oravec a Martin Brix, Nadácia Milana Šimečku – [fjúžn] / Nedeľná paráda – projekty propagujúce hodnoty rozmanitosti a kultúru nových menšín.

Večer organizuje KU.BA – Kultúrna Bratislava a Verejný podstavec, v spolupráci s galériou Photoport. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Po prezentácii a diskusii pozýva KU.BA na kapustnicu.

VIZUÁL

Peter Liška

ku.ba

FOTKY

img_3330

img_3324

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s