29.10.2015 o 17.30, kaviareň A4 – priestor pre súčasnú kultúru.

Pokračovanie série verejných diskusií o kultúre a meste. 

V lete bola vyhlásená výzva a udelili sa prvé granty z novej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu kultúry a umenia. Už v novembri 2015 vyhlási kraj ďalšiu výzvu na projekty, určenú na rok 2016.

V rámci série KU.BA TALKS chceme tento raz prispieť k pestovaniu kritickej praxe práve v oblasti nastavenia a prevádzky dotačného mechanizmu na podporu kultúry na úrovni regionálnej samosprávy. Pozývame vás do otvoreného diskusného priestoru, ktorý ponúkame na čo najširšiu reflexiu prvých skúseností a odporúčaní pre ďalšie formovanie tohto nového nástroja na podporu kultúry a umenia v regióne Bratislavy. Pozvanie do diskusie prijali Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry, Rastislav Šenkirik vedúci oddelenia kultúry a členovia Rady BSK pre kultúru a umenie (nezávislý poradný orgán), ktorí predkladajú návrh na udelenie podpory.

hostia
Zuzana Šajgalíková / riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK
Rastislav Šenkirik / vedúci oddelenia kultúry BSK
členovia Rady BSK pre kultúru a umenie

moderuje
Bohdan Smieška, PDCS

realizuje
A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
http://www.a4.sk

 

ZÁZNAM

Jano Šebík

VIZUÁL

Ľubica Segečová

fb-poster4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s