Stretnutie sa uskutočnilo v sobotu, 10. októbra od 16:30 h. v kaviarni a4 – priestore pre súčasnú kultúru (budova YMCA, Karpatská 2.).

Program stretnutia:

– Info o výsledkoch mapovania nezávislej scény a prezentácia možností spracovania vstupov z on-line formulára,

– info o činnosti členov KU.BA v zmiešanej prac. skupine koordinovanej magistrátom hl. mesta a dohoda o ďalšom postupe,

– info a diskusia o dvoch podujatiach, ktoré pripravujeme:

1.verejná diskusia so zástupcami odd. kultúry BSK a Rady BSK pre kultúru o novej dotačnej schéme na podporu kultúry (30.10.),

2. medzinárodná konferencia o kultúrnom plánovaní a rozvoji miest (8.-9.12), – informácia o kampani platformy KU.BA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s