Na podporu a rozvoj kultúry a umenia vyčlenil Bratislavský kraj v tomto roku 400-tisíc eur. Peniaze uvoľní v rámci dotačného mechanizmu, ktorý je súčasťou novej Stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 – 2020. Financie budú pridelené aj na základe odporúčania nezávislých odborných hodnotiteľov a tzv. Rady BSK pre kultúru a umenie, pozostávajúcej z 9 renomovaných osobností slovenského umeleckého a kultúrneho života. Žiadosti o poskytnutie dotácií je možné podávať do piatka 7. augusta.

Bohdan Smieška z platformy Kultúrna Bratislava, ktorý sa tlačovej konferencie k spusteniu výzvy ako spoluautor nastavenia grantového mechanizmu zúčastnil, považuje vznik aktuálnej stratégie rozvoja kultúry v BSK rovnako ako vznik novej regionálnej dotačnej schémy za pravdepodobne najvýznamnejšiu štrukturálnu zmenu v oblasti vnímania a financovania kultúry za ostatných 25 rokov a je to podľa neho naozaj veľmi súčasný prístup: „Špeciálne kreovanie rady ako poradného orgánu župana považujeme za veľký posun, je to takzvaný prístup predĺženej ruky kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých expertov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami, svojou odbornou erudíciou lepšie odporučiť projekty na podporu, ako len samotní poslanci.”

VÝZVA TU.

“Platforma Kultúrna Bratislava na projekte od začiatku spolupracovala. Zastrešuje sto subjektov takzvanej nezriaďovanej kultúry. Veria, že dobrí by mali mať teraz naozaj viditeľnú šancu.”, píše Eva Andrejčáková z Denníka SME: Umelci sa tešia z revolúcie v rozdeľovaní dotácií. Ale len v bratislavskom kraji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s