Pre účely platformy KU.BA sme v júli 2015 začali s mapovaním kultúrnych a umeleckých subjektov v Bratislave (Bratislava a okolie).

Mapovanie sa zameriava na zozbieranie údajov od nezávislých (občianskych / neziskových) kultúrnych a umeleckých organizácií. Teda tých subjektov, ktoré nie sú zriadené štátom, krajom, či mestom a zároveň nie sú zriadené za účelom zisku (s.r.o. a pod.).

Výstupy z mapovania predstavujú cenný podklad k prezentovaniu nezávislej, nezriaďovanej kultúrnej scény vo vzťahu k samospráve. Kvantitatívne a kvalitatívne dáta získané procesom budú tiež slúžiť pre kampaň platformy, ktorú plánujeme rozbehnúť na jeseň 2015. Pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa správy vecí verejných v oblasti kultúry považujeme za potrebné získať podporu verejnosti pre dlhodobo prehliadanú tému fungovania kultúry. Ak chceme zvyšovať povedomie o potrebe podpory nezriaďovaných občianskych kultúrnych aktivít, ktoré sú vitálne a tvoria súčasť kvalitnej kultúrnej ponuky mesta Bratislava, musíme túto ponuku ukázať – vyčísliť.

Všetky subjekty spĺňajúce parametre zadania mapingu, ktoré sa zapojili do spolupráce platformy sme v súvislosti s mapingom oslovili začiatkom júla 2015. Maping bude prebiehať do konca augusta.

V prípade záujmu o zapojenie do mapingu prosím vyplňte formulár mapovania na stránke www.kulturnabratislava.net.

Ďakujeme!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s