V nedeľu, 28. júna sa zástupcovia platformy KU.BA stretli v záhrade galérie Photoport na pikniku. Stretnutie bolo neformálnym zavŕšením jednej etapy a posedením pred letnou pauzou v stretnutiach. Podával sa kotlíkový guláš autorov Filip Vančo, Ľubo Burgr a Bohdan Smieška.

V neformálnej atmosfére účastnici prediskutovali najbližšie zámery súvisiace s mapovaním nezávislej scény a zástupcovia z A4  asociácie združení pre súčasnú kultúru informovali o pokroku vo vyjednávaní s magistrátom a BSK o tvorbe nových kultúrnych stratégií.

Aktivity od posl. stretnutia platformy:

1. Stretnutie expertnej skupiny so županom BSK Frešom a vedúcou Odboru kultúry a CR Zuzanou Šajgalíkovou:

Termín: 5.5.2015 v priestoroch sídla A4 v čase 9:00-10:00 a expertná porada s určením ďalších úloh

Výstup: dohoda na spolupráci platformy KU.BA a BSK pri príprave stratégie rozvoja kultúry BSK

2. Stretnutie užšej skupiny KU.BA

Termín: 18.5.2015 v čase 18:00 – 20:00 v A4

Výstup: rozdelenie úloh – dohoda o návrhu parametrov mappingu

3. Stretnutie na BSK

Termín: 22.5.2015 v priestoroch BSK v čase 9:00-10:00 (Krekovič, Burgr, Korenčiová, Smieška)

Výstup: zrealizované stretnutie a návrh ďalšieho postupu

4. Stretnutie so zástupcami bieloruských MVO

V spolupráci s Človekom v ohrození – predstavenie projektu a aktivít platformy KU.BA

Termín: 26.5.2015 v priestoroch sídla A4 v čase 16:00-18:00.

Výstup: śírenie informácii o projekte, príklady dobrej praxe z BA prostredia

img_1579a-side

fullsizerender-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s