24.6.2015, 8:30-10:30 sa po prvý raz stretla Pracovná skupina pre prípravu Stratégie rozvoja kultúry Hl. mesta SR Bratislavy. Pracovná skupina sa bude venovať aj príprave koncepcie rozvoja kultúry, nielen analýze existujúcich strategických dokumentov.

Prítomní: Ernest Húska (magistrát), Peter Hyross (Múzeum mesta Bratislavy), Slávo Krekovič (A4, KU.BA), Zuzana Mrvová (FiF UK), Iveta Plšeková (viceprimátorka), Svetlana Waradzinová (VŠMU)

Na stretnutí pracovnej skupiny sa dohodlo o.i., že skupina spoločne pripraví návrh novej kapitoly Kultúra do PHSR mesta (Po novom Programu rozvoja) a tiež sa predrokoval časový harmonogram prípravy Stratégie krozvoja kultúry mesta Bratislava s očakávaným ukončením procesu v júni 2016.

Členovia pracovnej skupiny za platformu KU.BA

Nomináciu členov skupiny pre prehodnotenie koncepčných dokumentov v oblasti kultúry za platformu Kultúrna Bratislava sme navrhli v apríli tohto roku. Sú nimi: Mgr. Zuzana Mrvová, PhD., doc. Mgr. Art. Svetlana Waradzinová, Ing. Andrej Zmeček, doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. a Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s