Platforma Kultúrna Bratislava v zastúpení A4 asociáciou združení pre súčasnú kultúru v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava zorganizovala 15. júna 2015 workshop v budove Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Workshop zoznámil 25 účastníkov s kultúrnym plánovaním, resp. s koncepčnými prístupmi ku kultúre v Českej republike a v európskom kontexte. Plánovacie procesy a ich implementácia boli predstavené jednak všeobecne vo forme predpokladov a nástrojov, ďalej na konkrétnych príkladoch veľkých českých miest – hlavné mesto Praha, krajské mesto Plzeň (držiteľ titulu Európske hlavné mesto kultúry 2015) a krajské mesto Pardubice s príkladmi dobrej praxe z iných európskych krajín. Záverečná časť sa zameriavala konkrétne na potreby mesta Bratislava a jej obyvateľov vo vzťahu k podpore a rozvoju kultúry a umenia. S účastníkmi workshopu boli diskutované metodologické otázky týkajúce sa procesu tvorby a implementácie participatívnej kultúrnej stratégie.

Workshopu sa zúčastnila viceprimátroka mesta, pracovníčky magistrátu zodpovedné za oblasť kultúry a strategické plánovanie, zástupcovia príspevkových kultúrnych organizácii mesta, zástupcovia subjektov nezávislej kultúrnej a umeleckej scény a odborníčky z oblasti kultúry a akademického sektora.

Mrzí nás, že napriek pozvaniu sa workshopu nezúčastnili volení zástupcovia – členovia kultúrnej komisie zastupiteľstva. Platformu teraz, okrem iného, čaká práca na získavaní politickej podpory pre proces rozbehnutia strategického plánovania v oblasti kultúry a umenia, ktorý, ako veríme, zmení postavenie a spôsob financovania kutúrnych a umeleckých aktivít v Bratislave

Lektori

  • Jakub Deml (KVAS, o.s.)
  • Pavel Mička (Agora CE)
  • Olga Škochová (KVAS, o.s., Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy)
  • Kateřina Vojtíšková (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Organizátor
KU.BA – Kultúrna Bratislava

 imgp3408a

imgp3416a

imgp3456a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s