V galérii Photoport sa 20. apríla 2015 uskutočnilo 3. stretnutie platformy KU.BA.

Prítomných bolo 25 zástupcov kultúrnych a umeleckých subjektov nezriaďovaných štátnou správou a samosprávou. Stretnutie bolo neverejné, členovia platformy dostali na stretnutie pozvánku a zadanie vybrať si pracovnú skupinu, v ktorej chcú na stretnutí diskutovať.

PROGRAM stretnutia

  • Úvod – stručné zhrnutie minulého stretnutia platformy.
  • Vysvetlenie práce v pracovných skupinách.
  • Práca v pracovných skupinách (finančnej a nefinančnej).

 Zo stretnutia bol spracovaný podrobný zápis, ktorý bude zaslaný členom platformy na ich mailové kontakty.

Pozn.: ZÁPISNICA je neverejná, v prípade záujmu o členstvo v platforme nás kontaktujte. Do aktivít platformy sa môžu zapojiť všetky kultúrne a umelecké subjekty nezriaďované štátnou správou a samosprávou, ktoré pôsobia v bratislavskom regióne.

fullsizerender-5

fullsizerender-6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s