Dňa 10.4.2015 sa konal v A4 – priestore súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA) tréning zameraný na získavanie zdrojov na kultúrne aktivity pre nezriaďovanú kultúru (fundraising) – na mieru šitý tréning obsahujúci prehľad zdrojov a základné stratégie pri uchádzaní sa o ne, ktorý je súčasťou cieľov projektu – podieľať sa na rozvoji personálnych kapacít nezávislých kultúrnych aktérov podľa identifikovaných potrieb. 

Tréning bol vedený jedným zo skúsených lektorov z PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) Petrom Guštafíkom.

Peter Guštafík sa od roku 2000 ako facilitátor a tréner venuje vzdelávaniu v neziskových organizáciách, verejných inštitúciách a firmách v témach ako fundraising, medzikultúrna komunikácia, vyjednávanie či občiansky aktivizmus. Vyštudoval matematiku na Cornell University v USA, absolvoval Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre tretí sektor a je spoluautorom publikácií Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikania pre neziskové organizácie.

Tréningu sa zúčastnilo 15 zástupov kultúrnych a umeleckých subjektov nezriaďovanej scény v Bratislave.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s