March 16, 2015

Členovia platformy občianskych kultúrnych iniciatív KU.BA – Kultúrna Bratislava vítajú záujem a ochotu nového vedenia mesta prijať ponuku na partnerskú spoluprácu pri koncepčnom rozvoji udržateľnosti kultúry v Bratislave, ktorú vyjadril primátor Ivo Nesrovnal na spoločnom stretnutí dňa 10.3.2015. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia platformy Slávo Krekovič, Bohdan Smieška a Zuzana Ivašková spoločne so spisovateľom Michalom Hvoreckým. „Chceme vyvinúť spoločné úsilie, aby Bratislava nezostala jednou z posledných metropol v Európe, ktoré nemajú vytvorenú kultúrnu stratégiu a nástroje umožňujúce podporu kultúrnych aktérov bez rozdielu ich zriaďovateľskej pôsobnosti“, uviedol po spoločnom stretnutí Smieška.

Účastníci diskutovali aj o návrhu rozpočtu mesta Bratislava na rok 2015 v kapitole Kultúra. Ten je opäť zlou správou pre kultúrne a umelecké subjekty nezriaďované mestom. S podporou nezávislej kultúrnej scény, ktorá sa významným, ak nie prevažujúcim spôsobom podieľa na vytváraní kultúrnej ponuky pre obyvateľov Bratislavy aj jej návštevníkov, sa rovnako ako počas uplynulých rokov prakticky nepočíta. Celková suma vyše 5 miliónov eur, vyčlenená tento rok v návrhu rozpočtu na kapitolu „Kultúra“ sa prerozdelí medzi päť subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú BKIS, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy a Zoologická záhrada. Ak neberieme do úvahy grantový program Ars Bratislavensis, ktorý má zatiaľ v  rozpočte navrhovanú sumu iba 65 000 eur na podporu „120 projektov záujmových a umeleckých združení propagujúcich Bratislavu“ (návrh rozpočtu mesta Bratislava), tak na systematickú podporu kultúrnych aktivít mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zostáva 0 eur.

Viac ako 50 nezávislých kultúrnych a umeleckých subjektov združených v platforme KU.BA – Kultúrna Bratislava prejavuje svoju nespokojnosť s pretrvávajúcou zotrvačnosťou vo financovaní kultúry a potrebu systémovej zmeny. Niekoľkých desiatok združení, festivalov, galérií, divadelných a hudobných súborov, či kultúrnych centier s medzinárodným renomé, nespornou umeleckou kvalitou a vysokou návštevnosťou tak dlhodobo zápasí o vlastnú udržateľnosť.

V porovnaní s Bratislavou aj menšie mestá v širšom okolí majú na podporu kultúrnych aktivít v súťaži projektov každoročne vyčlenené rádovo vyššie sumy (Plzeň 1,7 milióna eur, Ostrava 1,4 milióna eur, Brno 430 tisíc eur, Košice 200 tisíc eur), často aj formou viacročných grantov. Platforma KU.BA sa však rozhodla nepožadovať navýšenie financií pre podporu občianskych kultúrnych aktivít v tohtoročnom rozpočte, pretože sa domnieva, že v súčasnej štruktúre rozpočtu chýbajú rámce, ktoré by umožňovali spravodlivý a transparentný proces podpory subjektov bez rozdielu zriaďovateľskej pôsobnosti.   

Zástupcovia platformy prezentovali na stretnutí primátorovi Bratislavy vyššie uvedené skutočnosti a dohodli sa na ďalšej spoločnej komunikácii pri koncepčnom rozvoji udržateľnosti kultúry. Primátor navrhol v máji 2015 zorganizovať v priestoroch magistrátu prvý verejný diskusný okrúhly stôl, na ktorom by sa mali prediskutovať základné otázky súvisiace so zmenou prístupu k financovaniu kultúry v meste Bratislava. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s