March 11, 2015

 • V A4 priestore pre súčasnú kultúru sa uskutočnilo 2. stretnutie platformy KU.BA.
 • Prítomných bolo 30 zástupcov kultúrnych a umeleckých subjektov nezriaďovaných štátnou správou a samosprávou.
 • Stretnutie bolo neverejné, členovia platformy dostali na stretnutie pozvánku.

 PROGRAM stretnutia:

 1. Úvod – stručné zhrnutie minulého (úvodného) stretnutia platformy
 2. Novinky – Informácie o činnosti z obdobia od prvého stretnutia:
 3. účasť Ľ. Burgra, S. Krekoviča a B. Smiešku na zasadnutí Komisie pre kultúru (magistrát BA)
 4. verejná diskusia „Kreatívne priemysly a kultúra – dva rôzne veci?“ – stručné zhrnutie
 5. výstupy zo stretnutia s primátorom Bratislavy I. Nesrovnalom
 6. plánované stretnutie s viceprimátorkou zodpovednou za oblasť kultúry Plšekovou
 7. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 a stanovisko platformy k nemu – prezentácia návrhu stanoviska a diskusia
 8. Návrh preambuly platformy KU.BA – návrh a diskusia
 9. Prezentácia návrhu kampane – diskusia
 10. Ako efektívne zmapovať nezriaďovanú kult. scénu v BA? -diskusia
 11. Tréning fundraisingových zručností – návrh termínov a dohoda
 12. Organizačné otázky: tematické pracovné skupiny platformy – diskusia

 Zo stretnutia bol spracovaný podrobný zápis, ktorý bol zaslaný členom platformy na ich mailové kontakty.

Pozn.: ZÁPISNICA je neverejná, v prípade záujmu o členstvo v platforme nás kontaktujte. Do aktivít platformy sa môžu zapojiť všetky kultúrne a umelecké subjekty nezriaďované štátnou správou a samosprávou, ktoré pôsobia v bratislavskom regióne.