25.2.2015 / streda  / 17:30 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru, Karpatská 2 (budova YMCA), Bratislava

Začíname sériu verejných diskusií o kultúre a meste.

Koncepcie kreatívnych a kultúrnych priemyslov prichádzajú aj na Slovensko: kultúra a tvorivosť sa inštrumentalizuje a stáva sa z nej politicko-ekonomický nástroj rozvoja miest. Je aktuálny politický záujem o kreativitu v rozpore so slobodným rozvojom oblasti kultúry a umeleckej tvorby, alebo pracuje v jej prospech? Je možné komodifikovať aj imanentné prejavy kultúry vo forme umenia, včítane jej angažovanej spoločenskej roly, alebo už takáto podoba kultúry nikoho nezaujíma? S našimi hosťami sa Bohdan Smieška rozprával o pripravovaných regionálnych koncepciách kreatívnych a kultúrnych priemyslov v našom prostredí – ich prostriedkoch, cieľoch a zamýšľaných aktéroch. EVENT

hostia

  • Zuzana Mrvová, Katedra kulturológie FiF UK BA
  • Zora Jaurová, CIF – Fórum kreatívneho priemyslu
  • Rastislav Šenkirik, Oddelenie kultúry BSK
  • Vladimír Kmeť / OneClick, s.r.o.

moderuje

  • Bohdan Smieška, KU.BA

 

ZÁZNAM DISKUSIE

VIZUÁL

ku-ba_pp2

  • záznam: Jano Šebík / Šebík TV
  • vizuál: Ľubica Segečová
  • foto: Alexandra Jitariuc

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s