February 25, 2015

Zástupcovia A4 – priestoru súčasnej kultúry Ľubomír Burgr, Slávo Krekovič a Bohdan Smieška sa v stredu 18. februára zúčastnili zasadnutia Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.

V samostatnom bode oboznámili poslancov, viceprimátorku Ivetu Plšekovú a hostí s projektom Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu.

Zámerom 16-mesačného projektu podporeného z Fondu pre mimovládne organizácie v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prostredníctvom série podujatí a v dialógu občianskeho kultúrneho sektora so samosprávou iniciovať vytvorenie participatívnej, občanmi pripomienkovanej stratégie rozvoja kultúry v meste, ktorá Bratislave dlhodobo chýba. Členovia komisie dostali tiež k dispozíci katalóg vyše 100 nezriaďovaných kultúrnych organizácií, ktorý vypracovali v roku 2012 zástupcovia občianskej iniciatívy Kreatívna Bratislava ako prvý prieskum v tejto oblasti. Experti zároveň informovali prítomných o vznikajúcej platforme nezriaďovaných kultúrnych subjektov KU.BA – Kultúrna Bratislava, ktorá sa začala formovať v januári tohto roka s cieľom prepojiť občianske iniciatívy a kultúrnych organizátorov v hlavnom meste.

Podľa informácie viceprimátorky Ivety Plšekovej magistrát už začal pripravovať koncepciu rozvoja kultúry v meste. Na návrh predsedníčky komisie Kataríny Šimončičovej komisia jednohlasne prijala odporúčanie, aby vedenie mesta zriadilo pre tento účel pracovnú skupinu, ktorej členmi by boli aj zástupcovia nezriaďovanej kultúrnej scény.

KONTAKT

Slávo Krekovič

Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu

A4 – asociácia združení za súčasnú kultúru

0905 985 437

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s