Realizujeme verejné diskusie o kultúre a meste, ktorými chceme prispievať k pestovaniu kritickej praxe v oblasti kultúry.

AKTIVITY

  1. KU.BA Talks – diskusie poskytujúce príležitosť konfrontácie názorov organizátorov a zapojených subjektov projektu, odborníkov na komunálnu kultúrnu politiku a manažment kultúry a zástupcov širšej i odbornej verejnosti.
  2. KU.BA Talks / Folks  – diskusie o kultúre a prezentácie subjektov zapojených do platformy atraktívnou interaktívnou formou.

PREHĽAD

28.03.2017 KU.BA Talks / Folks #8 O súčasnom tanci
23.02.2017 KU.BA Talks / Folks #7 BA!! Miesta živej kultúry (1989-2016)
31.01.2017 KU.BA Talks / Folks #6 Politická dimenzia kultúry
21.12.2016 KU.BA Talks / Folks #5 Sociálna dimenzia kultúry
22.03.2016 KU.BA Talks #4: Je po voľbách, zvykneme si?
29.10.2015 KU.BA Talks #3: Kultúrne granty v Bratislavskom kraji
28.04.2015 KU.BA Talks #2: Bratislava – mesto kultúry?
25.02.2015 KU.BA Talks #1: Kreatívne priemysly a kultúra – dve rôzne veci?

+ Konferencia Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti