Iniciujeme vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja, s cieľom zvýšenia zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov. Sprostredkovávame medzinárodný dialóg s kultúrnymi manažérmi, konzultantmi, tvorcami kultúrnych politík či umelcami z európskych miest.

AKTIVITY

  1. pripomienkovanie verejných politík v oblasti kultúry, účasť v pracovných skupinách verejných inštitúcií.
  2. vzdelávacie workshopy pre tvorcov kultúrnych politík mesta/kraja/mestských častí ako aj ďalších subjektov verejnej správy, zameraný na kultúrny manažment a tvorbu metodík kultúrneho plánovania. Vzdelávacie semináre zastrešia garanti/experti platformy s medziodborovými presahmi.
  3. medzinárodná konferencia kriticky skúmajúca aktuálne možnosti, vzťahy a otvorené otázky o význame kultúry pre rozvoj súčasného európskeho mesta.

PREHĽAD

kultúrna politika

04.04.2016 Kultúrna politika nie je sexi, napriek tomu sa postupne dostáva do verejného diskurzu
04.08.2015 Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry (BSK)
26.06.2015 Zastupiteľstvo BSK schválilo Stratégiu rozvoja kultúry a pripravilo dotačnú schému
24.06.2015 Pracovná skupina pre prípravu Stratégie rozvoja kultúry Hl. mesta SR Bratislavy
10.03.2015 Zástupcovia platformy KU.BA sa stretli s primátorom Bratislavy
18.02.2015 V Bratislave má vzniknúť pracovná skupina pre prípravu stratégie rozvoja kultúry

konferencia, workshopy

08.12-09.12.2015 Konferencia “Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti” / POZVÁNKA / ZÁZNAMY
15.06.2015 „Kultúrne plánovanie v kontexte veľkých miest ČR“ – workshop

články, médiá
20.01.2015 Vznikajúca platforma KU.BA – Kultúrna Bratislava spája subjekty nezriaďovanej kultúrnej scény