Kedy?

28. a 29. marca 2017, Bratislava

Komu?

Ľuďom z neštátnej nezávislej kultúry, ktorí sú súčasťou platformy KU.BA. Ideálne pre vedúcich/riadiacich pracovníkov a tímlídrov, aj budúcich. Kurz je zameraný na rozvoj zručností v oblasti vedenia ľudí, a v tomto prípade bude špecificky dizajnovaný na potreby v oblasti manažmentu kultúry.

Za koľko?

Zadarmo pre členky a členov KU.BA (bežná cena 140,- euro / osoba)

Ako?

Zaslaním motivačného listu (max. 3000 znakov) na adresu kulturnabratislava@gmail.com najneskôr do 14. marca 2017, do 14:00 h.

Očakávanou súčasťou motivačného listu je aj informácia o pozícii záujemkyne / záujemcu v organizácii a role pri vedení ľudí a riadení procesov v organizácii / projekte. Zaujímajú nás aj formulované potreby žiadateľa v oblasti vedenia ľudí.

Nevyhnutnou podmienkou je záväzný záujem zúčastniť sa celého rozsahu kurzu v stanovenom termíne deň a pol v dňoch 28. a 29.3. 2017.

O výbere žiadateliek / žiadateľov rozhodne užší tím platformy KU.BA v zložení: Zuzana Mrvová, VŠMU, Svetlana Waradzinová, VŠMU, Ľubomír Burgr, A4, Divadlo Skrat, Martin Piaček, VŠVU, Verejný podstavec a Bohdan Smieška, KU.BA.

Kurz organizuje platforma KU.BA bezodpolatne, vďaka podpore z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia. Selekcia sa robí z dôvodu, že kurz je určený pre skupinu maximálne 15 účastníkov.

Popis kurzu

Môže byť aj hĺbavý introvert s nevýrazným hlasom dobrým lídrom? Vyjasníme si, ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi – čo je tranzičné a transformačné vedenie, „followership“, transakčné a transformačné vedenie, v čom spočíva facilitatívny a situačný leadership. Čo funguje vo vedení ľudí z generácie X, generácie Y a generácie Z? Opíšeme príklady dobrej praxe a efektívnej stratégie vo vedení ľudí.

Ukážeme si a precvičíme techniky motivovania (motivácie typu 1.0, 2.0 a 3.0),nástroje na efektívne plánovanie a participatívne postupy pre rozvoj spoluzodpovednosti vedených. Pomocou mini-testu odhalíme vlastný líderský štýl.

Prvý deň kurzu je venovaný viac porozumeniu efektívneho leadershipu (v porovnaní s tradičnými postupmi), prostredníctvom ukážok videí a príkladov z vlastnej praxe sa budeme venovať tomu, čím sme motivovaní k vedeniu a nasledovaniu.

Druhý deň sa program zameria na praktické cvičenia, ako aj na organizáciu: ako je štýl vedenia ovplyvňovaný typom organizácie a organizačnou kultúrou, ktorá vytvára viac či menej stimulujúce prostredie…

Účastníci kurzu získajú certifikát, manuál k téme Leadership 2.0 , ako aj písomné materiály k cvičeniam a zoznam odporúčanej literatúry.

Kurz vedie odborník s vlastnou líderskou skúsenosťou (za posledných 30 rokov) – Dušan Ondrušek.

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc. pôsobí ako tréner a konzultant v PDCS v Bratislave. Pôvodne pracoval ako psychológ. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov a v týchto témach publikoval viacero kníh. Ako tréner a facilitátor pôsobil vo vyše 50 krajinách.

Viac info: www.pdcs.sk

 

Ilustračné foto: Kurz Získavanie zdrojov na kultúrne aktivity pripravený v spolupráci s PDCS v roku 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s